Skip to main content

O podujatí

Virtuálny strojársky veľtrh TECHNITRA 2021 predstaví od 27. do 28. mája odbornej i laickej verejnosti najvýznamnejšie novinky z oblasti strojárenstva, zvárania, hutníctva, mechanizácie, automatizácie a elektronizácie.

Odborné online podujatie je ideálnym prostriedkom na predstavenie a prezentáciu prihlásených spoločností použitím najmodernejších technológií a streamovacích služieb. Má ambíciu zaujať prostredníctvom riadených panelových diskusií a moderovaného živého vysielania, v rámci ktorého má zákazník možnosť interaktívne sa zapájať pomocou chatu. Veľtrh bude vysielaný prostredníctvom špeciálne vytvoreného YouTube kanálu, na vybraných sociálnych sieťach a na web stránke www.technitra.sk.