Skip to main content

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava
www.sosvranovska.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Pavelková
riaditeľka
+421 904 856 571
riaditel@sosvranovska.sk

Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
85102 Bratislava
Web vystavovateľa