Skip to main content

TG-Toman Group

Spoločnosť TG- Toman Group  je od začiatku svojho pôsobenia v roku 2011 zameraná na zlepšovanie procesov v oblasti  výroby s cieľom znižovania požiadaviek na spotrebu energie a tým prispievať k celkovému zlepšeniu prostredia, či už na poli environmentálnom, alebo aj konkurenčnom. Spoločnosť TG- Toman Group prináša nový prístup k chladeniu technologických celkov s cieľom znižovať náklady na prevádzku efektívnym využitím energie s prihliadnutím na okolité prostredie s využitím potenciálu obnoviteľných zdrojov.

Komplexné technologické riešenia na mieru. Zaoberáme sa poradenskou, montážnou, inštalačnou a servisnou činnosťou so zameraním predovšetkým na väčšie či menšie technologické celky. Profesionálny prístup a roky skúseností.

TG-Toman Group, spol. s r. o.
A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava, Slovensko 
e-mail: info@tomangroup.sk
web: www.tomangroup.sk / www.tomangroup.eu
tel. kontakt: +421 903 299 981

TG-Toman Group
TG-Toman Group
A. Gwerkovej 28
85104 Bratislava
Web vystavovateľa