Skip to main content
VYSTAVOVATELIA

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

VYSTAVOVATELIA

VYSTAVOVATELIA NA PODUJATÍ

AMZ Slovakia, s.r.o. - Lissmac
FRIGEL FIRENZE S.p.A.
DASS, s.r.o.
Fronius Slovensko, s.r.o.
LIFTEC SK, s.r.o.
FANUC Slovakia s.r.o.
Profika SK, s.r.o.
Profika SK, s.r.o. - Obrábacie stroje
TG-Toman Group
Fit Eurazio s.r.o.
Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta SPU v Nitre
Stredná odborná škola technická